Karin Hoogteijling, raadslid CDA Wijchen
Karin Hoogteijling, raadslid CDA Wijchen

Zorgen om vestigingsklimaat huisartsen

Politiek

Het CDA Wijchen maakt zich zorgen over het vestigingsklimaat voor huisartsen in onze gemeente. Daarom heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de huidige en toekomstige situatie van de huisartsenzorg in Wijchen. 

De fractie wil weten of er sprake is van lange wachtlijsten of patiëntenstops bij huisartsenpraktijken, of er een dreigend tekort aan huisartsen is en welke maatregelen de gemeente neemt om huisartsen aan te trekken en te behouden. Ook vraagt de fractie naar de rol van zorgverzekeraars, regionale huisartsenorganisaties en omliggende gemeenten in het bevorderen van een goed vestigingsklimaat voor huisartsen. Tot slot wil de fractie weten of de ruimtelijke plannen van de gemeente voldoende rekening houden met de behoeften en mogelijkheden van huisartspraktijken.

CDA Wijchen vindt dat iedere inwoner recht heeft op goede en toegankelijke huisartsenzorg. “Daarom is het belangrijk dat er voldoende huisartsen zijn die zich willen vestigen in onze gemeente en dat zij kunnen beschikken over geschikte locaties voor hun praktijken”, stelt de partij in een persbericht.

Het CDA hoopt dat het college snel antwoord geeft op de gestelde vragen en dat er actief wordt gewerkt aan een positief vestigingsklimaat voor huisartsen in Wijchen.