Hier komen de appartementen
Hier komen de appartementen

8 appartementen op komst in centrum

Algemeen

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend aan een vastgoedondernemer om een achttal appartementen te realiseren in het centrum van Wijchen. Hiervoor zal het pand waar voorheen schoen- en kledingwinkel Mille Grazie zat worden verbouwd.

Door Matthijs Loermans

In de omgevingsvergunning, die op te vragen is via het omgevingsloket van de gemeente, valt te lezen dat het gaat om acht appartementen met de voorlopige huisnummers Sterrebosweg 5A tot en met 5H. Eerder dit jaar gaven de Dorpsbouwmeester en de monumentendeskundige van het Gelders Genootschap al een positief advies, wat de gemeente heeft overgenomen. Marco Leenders, die aangetrokken is als projectontwikkelaar is enthousiast: “Door verkoop van het pand ontstaat de mogelijkheid het gehele pand te moderniseren en te herontwikkelen en voor de doelgroep in te zetten waar een ruim tekort voor is. Het worden namelijk 8 studio’s van tussen de 35 en 50 m2 voor doorstromers en starters. Boven de bestaande commerciele ruimten worden 6 appartementen gerealiseerd met een oppervlakte van circa 35m2 tot 50m2 en aan de achterzijde op het binnenterrein worden twee appartementen gerealiseerd van circa 50m2. Deze sluiten aan bij de bestaande bebouwing van de Sterrebosweg. De commerciele ruimte wordt aangepast om het breder inzetbaar te maken. Er zijn geïnteresseerden waarmee het gesprek aangegaan wordt maar concrete invulling is nog niet bekend. Een mooie upgrade voor het centrum.” De plannen zijn opgetekend door Van Ede Architecten uit Arnhem. Een medewerker daar geeft bij navraag aan dat een 3D-impressie van het eindresultaat later beschikbaar zal komen. De planning is nog voor de zomer te starten met de verbouwing en begin 2025 de appartementen te kunnen gaan verhuren.