Voorbeeld van een belastingaanslag Foto: Pexels
Voorbeeld van een belastingaanslag Foto: Pexels

Munitax kocht AI-software enkel voor onderzoek

Algemeen

Vorige week stond in dit weekblad een artikel over hoe de gemeente, middels Munitax, zou werken met software die gebruik maakt van A.I. en algoritmes en deze inzet bij WOZ-taxaties. Naar aanleiding van vragen gesteld door deze krant blijkt nu dat de software wel is aangeschaft maar nog niet is gebruikt. De gemeente bevestigt de aankoop van de software maar ontkracht dat zij deze ook daadwerkelijk gebruiken om de WOZ te bepalen. De software zou zijn ingekocht ‘om de mogelijkheden van de technieken te verkennen’, geven zij in een reactie aan.

Door Matthijs Loermans

Op gestelde vragen door de gemeente Wijchen en dit weekblad gaf Munitax de volgende reactie. Zij benadrukken nogmaals dat zij geen gebruik maken van de A.I. mogelijkheden van de module maar erkennen wel, naar aanleiding van vragen van dit weekblad, dat de modules tóch zelflerende algoritmes bevatten. Op de website van de fabrikant is namelijk te lezen dat de module in kwestie, genaamd Waarderen, machine learning bevat. Deze term wordt doorgaans gebruikt als synoniem voor zelflerend algoritme. Jeroen van Wieringen, woordvoerder van Munitax en de gemeente Beuningen: “Navraag bij de fabrikant heeft aan het licht gebracht dat deze module inderdaad machine learning is. Eerder gingen wij er nog vanuit dat het ging om een statistisch model. Tegelijkertijd herhalen we dat de module niét wordt gebruikt. De reden dat we deze hebben aangeschaft, is om te onderzoeken in hoeverre we bepaalde repetitieve arbeidsintensieve handelingen kunnen omzetten naar een automatisch proces. Daarnaast hechten we er belang aan om te vermelden dat de module geen gebruik maakt van persoonsgegevens.” Daarmee is wat D66 betreft de kous nog niet af. Ondanks het antwoord dat de software (nog) niet in gebruik is, zetten zij de aanvraag van hun interpellatiedebat, dat zij vorige week aankondigden, door. Fractievoorzitter Maikel Lukkezen: “Het aanschaffen van een module enkel voor onderzoek is erg vreemd. Het lijkt er dan op dat of onnodig geld is uitgegeven. Alle reden om het interpellatiedebat te houden. Het WOZ-proces is voor veel inwoners magisch. Het verzamelen van veel data en dat in een AI/ML (machine learning - red.) toverdoos stoppen en een getal laten uitspugen, verhoogt bij ons niet het vertrouwen. De vragen die wij willen stellen zijn wat ons betreft nog steeds van toepassing.” Een interpellatiedebat is een instrument voor de raad waarbij de verantwoordelijke bestuurder rechtstreeks ondervraagd kan worden. Het is een zwaarwegend middel dat maar zelden in Wijchen is gebruikt. De laatste keer dat het werd ingezet was in 2015 tegen wethouder Loermans omtrent de sluiting van basisschool Samsam. Donderdag 28 maart stemt de gemeenteraad over de debataanvraag. Mocht de aanvraag geen meerderheid halen overweegt de fractie een extra raadsvergadering aan te vragen.