Afbeelding

AVW moet atletiekbaan onder handen nemen van atletiekbond

Sport

De atletiekbaan van Atletiek Vereniging Wijchen (AVW) is aan een grondige renovatie toe. Sterker nog: wordt dit niet gedaan dan mag de club geen wedstrijden meer organiseren. Gelukkig is de vereniging voorbereid op de renovatiewerkzaamheden, samen met de gemeente is hier de afgelopen jaren hard voor gespaard. De gemeenteraad moet nog wel akkoord geven voor de investering van 321.000 euro. 

Door Lars Regeer

Aanleiding voor de renovatie is dat de baan op onderdelen aan het einde van zijn latijn is. De laatste keer dat de baan is voorzien van een nieuwe toplaag was in 2016. Deze is na acht jaar dermate versleten dat het niet meer in zijn geheel voldoet aan de eisen van de Atletiekunie en niet meer veilig te gebruiken is. In oktober wordt de baan sporttechnisch gekeurd. Wordt de baan voor die tijd niet aangepakt zoals voorgeschreven dan mag AVW geen wedstrijden meer organiseren.

Om de baan weer wedstrijdklaar te maken, moeten er enkele ingrepen worden gedaan. Dit jaar nog moet de goot langs de baan vervangen worden en in 2024 dient de toplaag gerenoveerd te worden. Naast deze grotere werkzaamheden zijn er ook enkele kleinere onderhoudsklusjes die door de atletiekvereniging zelf worden opgepakt.

De afgelopen jaren is er rekening gehouden met het verval van de baan en is er geld opzij gezet. Dit is geregeld in het Renovatieplan Sport Accommodaties waar de gemeente Wijchen gebruik van maakt. Hierin is tevens afgesproken dat de kosten tussen de vereniging (1/3e) en de gemeente (2/3e) worden verdeeld. De totale kosten voor de renovatie bedragen 321.000 euro. De gemeente Wijchen zal 214.000 euro van de kosten voor haar rekening nemen. AVW is 107.00 euro kwijt aan de renovatiewerkzaamheden. Een deel van deze kosten, circa 56.000 euro, is terug te vorderen via een subsidie vanuit het rijk.

Ondanks dat de werkzaamheden gepland stonden voor 2024 zullen de reparatiewerkzaamheden aan de goten langs de baan dit jaar al plaatsvinden, dit wordt gedaan om te voorkomen dat AVW geen wedstrijden meer mag organiseren tot aan de renovatie. De toplaag wordt in 2024 vernieuwd, mits de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel. Als de goedkeuring wordt verkregen, kan de gemeente de aanbesteding hiervoor uitschrijven.