Raadslid Tim Klinkhamer bij een hoogwerker die nu nog in Wijchen staat
Raadslid Tim Klinkhamer bij een hoogwerker die nu nog in Wijchen staat

Raad vraagt aandacht voor brandweerpost

Politiek

Kernachtig Wijchen wil dat Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meer aandacht heeft voor de impact van het nieuwe regionale dekkingsplan op de brandweervrijwilligers. Samen met PvdA, CDA en GroenLinks diende de partij daarom een voorstel in om dit duidelijk kenbaar te maken richting de veiligheidsregio.

In onze veiligheidsregio zijn 800 brandweervrijwilligers actief. 34 van de in totaal 36 brandweerposten worden bemand door vrijwilligers. Ook post Wijchen is er daar één van. Het nieuwe dekkingsplan, een plan dat gaat over de verdeling van materieel en middelen over de regio, zorgt voor zorgen onder de Wijchense vrijwilligers. Op initiatief van Kernachtig Wijchen vraagt de gemeenteraad aandacht voor deze zorgen. “Wij zijn in Wijchen afhankelijk van de vrijwilligers die dag en nacht klaar staan voor onze veiligheid. Als deze vrijwilligers zich zorgen maken, dan maken wij ons automatisch ook een beetje zorgen”, aldus Tim Klinkhamer van Kernachtig Wijchen. 

Dekkingsplan
Het dekkingsplan is bedoeld om toekomstbestendig te werken en mensen en middelen vanuit een regionale gedachte zo optimaal mogelijk in te zetten. “Het dekkingsplan is goed onderbouwd en zorgt er in onze ogen voor dat het kwaliteitsniveau van de brandweerzorg in Gelderland-Zuid geborgd blijft.”

Het nieuwe dekkingsplan heeft consequenties voor verschillende posten in de regio en dit kan impact hebben op de vrijwilligers, bijvoorbeeld op hun betrokkenheid, motivatie en geoefendheid. Het heeft onder andere consequenties voor post Wijchen. Zo verdwijnt er één tankautospuit en maakt de hoogwerker plaats voor een hulpverleningsvoertuig. De brandweervrijwilligers hebben door middel van een brief hun zorgen geuit over het nieuwe dekkingsplan.

Oproep aan Veiligheidsregio 
Kernachtig Wijchen vroeg tijdens het vragenhalfuurtje in december al aandacht voor de impact van het dekkingsplan op de vrijwilligers. Na het ontvangen van de brief van de Wijchense vrijwilligers besloot de partij om via een zienswijze dit nog eens goed onder de aandacht te brengen bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Daarnaast vraagt de partij zich af of er bij het opstellen van het plan voldoende rekening is gehouden met de groei van Wijchen en de groei van de regio. In de zienswijze wordt gevraagd om dit duidelijker naar voren te brengen in het dekkingsplan. Direct na het delen van dit idee waren er andere partijen bereid om mee te denken.

Afgelopen donderdag diende Kernachtig Wijchen samen met PvdA, CDA en GroenLinks een voorstel in tijdens de gemeenteraadsvergadering. Het voorstel in is unaniem is aangenomen.