De Huurlingsedam vanuit de lucht
De Huurlingsedam vanuit de lucht Foto: Frank Flydrone

Wijchen wil bestaande wijken verbeteren

Politiek

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Wijchen wil meer investeren in bestaande wijken om deze aantrekkelijk te houden voor de toekomst. Het geld dat hiervoor nodig is, moet uit de grote nieuwbouwprojecten komen. Projectontwikkelaars verdienen namelijk aan de waardestijging die ontstaat als de gemeente de bestemming aanpast van agrarisch naar wonen. Een deel van deze waardestijging wil de gemeente nu terugvragen. 

Wethouder Geert Gerrits: “Er is op dit moment veel aandacht voor nieuwbouw. Dat is ook hard nodig want er zijn te weinig woningen. Maar ook de bestaande kernen en buurten verdienen extra aandacht. Want hier liggen ook grote opgaven voor de toekomst. Denk aan de groeiende vraag naar kleinere woningen en levensloopbestendige woningen. Maar ook opgaven op het gebied van leefbaarheid, openbare ruimte, mobiliteit, klimaat en energie. Op tijd investeren in woonopgaven van bestaande wijken is verstandig. En is uiteindelijk aantrekkelijker dan het achteraf oplossen van problemen. Daarom kwamen we op het idee om een woonfonds op te richten en daarmee extra geld te krijgen voor deze woonopgaven.”

Gerrits legt het idee voor het woonfonds uit: “Vroeger verdiende de gemeente vooral geld door de verkoop van bouwgrond. Nu bezitten we niet veel grond meer. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Ontwikkelaars die nieuwbouwwijken bouwen op agrarische grond verdienen hier meestal veel geld aan. Dat komt doordat de grond in waarde stijgt als de gemeente de bestemming verandert (van agrarisch naar wonen). Het idee is om een deel van deze waardestijging nu terug te vragen aan de ontwikkelaar. Het geld gaat dan naar het woonfonds en gebruiken we voor verbeteringen in bestaande wijken en kernen.

Het geld dat ontwikkelaars betalen aan het woonfonds, leidt niet tot hogere woningprijzen, omdat de gemeente alleen een bedrag vraagt voor vrije sector woningen. Dat zijn woningen met een prijs boven de NHG-grens (405.000 in 2023). De prijs van vrije sector woningen hangt niet af van de kosten van de grond. De bijdrage zorgt waarschijnlijk wel voor een lagere winst van de projectontwikkelaar.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, vult de gemeente het woonfonds als eerste met vergoedingen uit de grote nieuwbouwprojecten Huurlingsedam en Wijchen-West. Hierover maakte het college al afspraken met de ontwikkelaars. Zij betalen 10.000 euro voor elke vrije sector woning. Dit levert al ruim zes miljoen euro op voor het ‘woonfonds bestaande wijken’.

“De ontwikkelende partijen gaan al akkoord met een bijdrage aan het woonfonds. Daarmee levert de nieuwbouw dus indirect een bijdrage aan de andere woonopgaven binnen onze gemeente”, aldus wethouder Gerrits.

Het college werkt het woonfonds nog verder uit. Dan wordt ook duidelijk in welke wijken of buurten de gemeente als eerste aan de slag wil.