Wethouder Bea Schouten
Wethouder Bea Schouten

Meer activiteiten voor mensen met dementie

Nieuws

Gemeente Wijchen en verschillende lokale samenwerkingspartners werken samen aan activiteiten voor mensen met dementie. Onlangs ontving gemeente Wijchen een subsidie van ruim 123.000 euro. Met dit geld wordt het aanbod van activiteiten voor mensen met dementie verbeterd en beter bekend gemaakt. De subsidie wordt ook gebruikt om in gemeente Druten het aanbod te verbeteren.

Wethouder Bea Schouten: “Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Wij bieden activiteiten aan waardoor mensen met deze ziekte kunnen blijven meedoen in de samenleving en langer thuis kunnen blijven wonen. Vorig jaar onderzochten we of dit aanbod bekend is en of het aansluit bij de behoefte van deze mensen. Met de resultaten van het onderzoek hebben we een plan van aanpak gemaakt.”

Vragenlijst
Mensen met (beginnende) dementie uit de gemeenten Wijchen en Druten vulden in 2022 een vragenlijst in. Soms met hulp van een mantelzorger of een zorgtrajectbegeleider. De vragen gingen over het aanbod van activiteiten in hun buurt voor mensen met geheugenproblemen. Hieruit bleek dat deze mensen meer activiteiten willen met kunst, cultuur en bewegen. Ook verlangen ze naar activiteiten meer in de avonduren en dat de buitenactiviteiten dicht bij huis worden georganiseerd. Verder kwam uit het onderzoek dat het aanbod van activiteiten beter moet aansluiten bij mensen met een migratieachtergrond. Voor deze mensen is er nu weinig aanbod in de beide gemeenten. Of ze weten niet goed dat er activiteiten voor mensen met dementie zijn.

Iedereen doet mee
Met dit project werkt de gemeente aan zijn doelstelling om een samenleving te creëren waarin iedereen meedoet. Sinds begin dit jaar is er een start gemaakt om meer passende activiteiten voor mensen met dementie op te zetten. Het gaat hier vooralsnog om een tijdelijke subsidie met een duur van achttien maanden lang.