Het levendige plein tegenover het kasteel blijft onderdeel van het plan
Het levendige plein tegenover het kasteel blijft onderdeel van het plan

Bouwplan in centrum op de schop; geen hotel en meer woningen

Nieuws

Vanwege onvoorziene marktomstandigheden is de gebiedsontwikkeling Tussen Kasteel en Wijchens Meer op meerdere punten gewijzigd. Voor de woningzoekenden betekenen de veranderingen positief nieuws. Veel zaken die komen te vervallen worden namelijk ingeruild voor woningen. De gemeenteraad beslist 30 november over de financiële kant van deze afspraken. 

Door Lars Regeer 

Bij het plan Tussen Kasteel en Wijchens Meer wordt de oostzijde van het centrum herontwikkeld. Het oude gemeentekantoor en delen van de parkeerplaatsen in dit gebied maken plaats voor onder meer appartementen, bedrijfsruimtes, pleinen en een grand café. Ten opzichte van het eerste plan worden nu enkele zaken gewijzigd. Zo komen het hotel, het paviljoen en een deel van de commerciële ruimtes te vervallen.

Dat het bouwplan voor het centrum op de schop moest, heeft te maken met onvoorziene marktomstandigheden. Door vernieuwde wet- en regelgeving en stijgende energie- en bouwprijzen leverde het plan voor projectontwikkelaar Ter Steege niet meer genoeg op.

Wethouder Geert Gerrits licht toe: “Door de recente economische ontwikkelingen kwam de start van het project op losse schroeven te staan. De bouwprijzen zijn inmiddels aan het stabiliseren maar in vergelijking met de periode van ondertekening van de overeenkomst en het begin van dit jaar zijn de bouwprijzen circa vijftien tot twintig procent gestegen. Voor de duidelijkheid: het ging hier niet om een paar ton. Bij dit soort onvoorziene omstandigheden heeft de projectontwikkelaar het recht om zich terug te trekken. Samen met Ter Steege zijn we daarom terug naar de tekentafel gegaan om te zoeken naar oplossingen. Ik ben blij dat het ondanks de moeilijke situatie is gelukt. We hebben water bij de wijn moeten doen maar boeten niet in op de kwaliteit en ambities die we voor ogen hebben met dit project. Enkele gebruiksfuncties veranderen maar aan de buitenkant blijft het plan hetzelfde. We hebben niet ingeleverd op uitstraling, duurzaamheid, levendigheid en bereikbaarheid.”

Tekst gaat verder onder de foto.


 Het Europaplein ziet er straks zo uit 

Naast dat de gemeente minder beurt voor de verkoop van de grond verandert het plan op een aantal punten. Er komt geen paviljoen achter de kerk en er komt geen hotel tegenover het kasteel. Op de plek van het paviljoen komt groen. In plaats van het hotel komen vijf appartementen in de vrije sector. De horecafunctie aan het plein tegenover Kasteel Wijchen blijft wel onderdeel van het plan, hier komt nog steeds een grand café met terras.

Een andere wijziging is dat de huurwoningen voor mensen met een middeninkomen veranderen in koopwoningen voor deze doelgroep. Dat zijn huizen met een maximale prijs van 355.000 euro. De sociale huurwoningen worden kleiner (van 65m2 naar 50m2). Verder komen er minder commerciële ruimtes op de begane grond. Een vijfde (330 m2) van de commerciële ruimtes maakt plaats voor woningen. Dit komt neer op ongeveer vier woningen.

Vergeleken met het vorige plan worden er in de eerste fase elf tot twaalf woningen meer gebouwd. In totaal worden er tijdens de eerste fase circa honderd woningen gerealiseerd (42 vrije sector-, 33 betaalbare koop- en 27 sociale huurwoningen).

Een flink discussiepunt bleek het terugschroeven van het aantal vierkante meters van de sociale huurwoningen. Gerrits: “Toch hebben we dit aangedurfd. Dit komt voornamelijk omdat het aantal eenpersoonshuishoudens toeneemt. Bij deze behoefte passen ook wat kleinere woningen.”

Het project heeft door de onvoorziene ontwikkelingen vertraging opgelopen. In plaats van afgelopen zomer wordt nu in december gestart met de sloop en ‘oogst’ van het oude gemeentekantoor. Dit betekent dat de materialen die vrijkomen bij de sloop worden hergebruikt. De verwachting is dat rond de zomer van 2024 het plan voor fase 1 definitief wordt. Daarna worden de vergunningen aangevraagd. Eind 2024 gaan de woningen van De Burcht (fase 1) in de verkoop. De bouw gaat naar verwachting in de zomer van 2025 van start.