De flexwoningen aan de Oude Klapstraat
De flexwoningen aan de Oude Klapstraat

Wijchen West in beeld voor flexwoningen

Nieuws

In navolging van de flexwoningen aan de Klapstraat is de gemeente bezig om te kijken of er ook flexwoningen in Wijchen West gerealiseerd kunnen worden. 

Dat werd bekend tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag, toen de gemeenteraad bijeen kwam om de programmabegroting voor 2024 vast te stellen.

Tijdens deze avond dienden GroenLinks, Wijchen Lokaal, PvdA en D66 een voorstel in om te onderzoeken of er een terrein geschikt is voor de bouw van flexwoningen voor Wijchense jongeren en starters. Zij merkten op dat de woningen aan de Oude Klapstraat rap zijn gerealiseerd en zien de gemeente dit kunstje graag nog een keer herhalen. ‘De woningnood is de afgelopen jaren niet zo hoog geweest als nu. Wachten op nieuwbouwwijken met daarin voldoende betaalbare woningen zal nog een enkele jaren duren. Veel jongeren en spoedzoekers kunnen hier niet op wachten’, schrijven de indienende partijen in hun voorstel.

Wethouder Geert Gerrits noemde de motie onnodig. Tijdens de perspectiefnota-vergadering van een half jaar geleden had hij immers al laten weten dat ze bezig zijn met een extra locatie. Nieuws had hij wel: ‘Wijchen West is nadrukkelijk in beeld en we zullen dit niet pas aan het einde van het project gaan toepassen. De flexwoningen hebben prioriteit. Mocht er sprake zijn van een haalbaar initiatief dan zal ik de raad hierover informeren.’

Het voorstel werd niet aangenomen, ondanks dat de raad het wel eens was met elkaar. Voor de coalitiepartijen was de belofte van de wethouder voldoende.