Mia en Johan bij de computer tijdens de les
Mia en Johan bij de computer tijdens de les

Steeds meer Wijchenaren hebben moeite met basisvaardigheden

Nieuws

2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met basisvaardigheden waaronder lezen, schrijven en computervaardigheden. 2.573 mensen in Wijchen hebben hier moeite mee volgens Mia Pouwels, docent NT1 bij ROC Nijmegen. Volgens haar wordt dit een steeds groter probleem als we er niks aan doen. 

Door Romy Vogel

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven wordt er aandacht gevraagd voor het feit dat in Nederland 2,5 miljoen mensen moeite hebben met basisvaardigheden. Onder die basisvaardigheden vallen Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden. Het is belangrijk dat iedereen blijft meedoen in de maatschappij. Tegenwoordig kan je niet meer meedoen als je moeite hebt met lezen, schrijven of omgaan met de computer. Je moet als persoon blijven leren, anders loop je achter op de rest. Het landelijke thema van deze week is dan ook: ‘een leven lang leren’. “Op woensdag 13 september schenken wij aandacht aan dit onderwerp tijdens een avond vol met activiteiten en lezingen in de bibliotheek”, aldus Mia Pouwels. 

Pouwels is docent bij ROC Nijmegen en geeft in Wijchen les aan mensen die moeite hebben met basisvaardigheden. Volgens haar heeft 5% van de Wijchenaren moeite met een of meerdere basisvaardigheden. “Dat komt neer op ongeveer 2.573 (18+) inwoners van Wijchen. Dat zijn heel veel mensen. Toch blijkt het deel dat hier geboren is, de overhand te hebben wat veel mensen vaak niet beseffen.” Er kunnen meerdere oorzaken zijn waarom mensen moeite hebben met basisvaardigheden. “Vaak zijn dit mensen die altijd met hun handen hebben gewerkt of weinig school hebben gehad (door wat voor een situatie dan ook), dan ben je minder in aanraking geweest met de taal en digitale vaardigheden.” 

Johan is iemand die moeite heeft met computervaardigheden. “Ik heb altijd gewerkt als vrachtwagenchauffeur en dakdekker en had dus eigenlijk nooit met de computer te maken. Toen ik in de ziektewet kwam, merkte ik dat ik veel zaken online moest regelen. Ik wilde dit zelfstandig kunnen doen en niet achterblijven en ben daarom begonnen aan de cursus computervaardigheden.” Johan trok zich nooit iets aan van wat zijn omgeving vond van dat hij moeite had met computervaardigheden en soms ook met het schrijven van de Nederlandse taal. “Ik praat met een flink dialect en de mensen in mijn omgeving ook. Zij begrijpen het dus wel dat ik moeite had met de Nederlandse taal. Dan heb ik het over bepaalde zinsopbouw of waar wel of niet een komma moet staan. Daarnaast ben ik de cursus gaan volgen omdat ik beter wilde worden. Ik deed het zeker niet voor een ander. Ik kan iedereen die de kans krijgt, aanraden om dit met beide handen aan te pakken”, zegt Johan. 

Op 13 september hebben Mia Pouwels (van ROC Nijmegen) en Fleur van der Zwalum (van de bibliotheek Wijchen) een avond georganiseerd in de bibliotheek om aandacht te schenken aan dit probleem. “Ons idee is om mensen die avond een podium te geven. Door dit onderwerp aandacht te geven, zullen mensen steeds meer over dit onderwerp nadenken. Hopelijk draagt het bij aan het tegengaan van dit probleem en kan iedereen weer gewoon meedoen in de maatschappij.” 

Op de avond zullen cursisten en oud-cursisten vertellen wat scholing en de ontwikkeling voor hen heeft betekend. Daarnaast is er een primeur, wat pas op de avond zelf naar buiten komt, er zijn diverse Wijchenaren die voorlezen wat lezen, schrijven of de computer voor hen betekent en de Wijchense zanger Twan Kersten komt optreden met een lied dat hij speciaal voor deze avond heeft geschreven. Benieuwd naar deze avond? U bent welkom op woensdag 13 september van 19.00 tot 20.30 in de bibliotheek van Wijchen. Na afloop staat er koffie en wat lekkers klaar.