Het centrum van Alverna. Foto: Dick Vogelzang
Het centrum van Alverna. Foto: Dick Vogelzang

Aantal partijen ziet buurtsuper op Alverna wel zitten

Nieuws

Er komt geen SRV-wagen of winkeltje in een zorginstelling op Alverna als vervanging van de buurtsuper. Dat blijkt uit een marktverkenning van het college. Dit betekent overigens niet dat Alverna de hoop op een nieuwe winkel moet opgeven. Een aantal marktpartijen is momenteel nog de mogelijkheden voor het realiseren van een winkel aan het onderzoeken. 

Door Lars Regeer

Nadat de buurtsuper van Johan Cornelissen de deuren sloot, riep de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders op om een marktverkenning te doen om te kijken of er weer een winkelvoorziening kan komen. Uit dit nog lopende onderzoek blijkt dat twee opties in ieder geval afvallen: een SRV-wagen (rijdende supermarkt) of een winkeltje in een zorgvoorziening in de buurt. De ondernemers van rijdende supermarkten gaven aan de gemeente terug dat zij hun handen al vol hebben aan de huidige routes en dat het niet mogelijk is om Alverna erbij te doen wegens gebrek aan personeel en busjes. Van zorginstellingen kreeg de gemeente ook ‘nee’ te horen. Zij gaven aan dat ze als uitgangspunt hebben dat bewoners en cliënten gestimuleerd worden om eropuit te gaan. Met een inpandige winkel valt die stimulatie volgens de zorginstellingen weg. Een winkel in het centrum heeft dan ook hun voorkeur. 

Twee marktpartijen in de race 

Een aantal marktpartijen en particuliere initiatiefnemers hebben Alverna nog niet afgeschreven. Eén marktpartij heeft aangegeven geen belangstelling te hebben voor de exploitatie van de winkel, maar wil wel een rol spelen in de bevoorrading. De twee andere partijen vanuit de markt zijn momenteel nog de mogelijkheden aan het onderzoeken om zich op Alverna te vestigen. Zij doen op dit moment onderzoek naar de mogelijkheden van locaties en welke omzet zij kunnen verwachten. Ook heeft een aantal inwoners zich gemeld bij wethouder Nick Derks van economische zaken. Deze ideeën zijn meegenomen door de gemeente en worden nog nader onderzocht. 

Uitzondering

Om welke partijen het gaat, wil de gemeente niet delen gezien de gesprekken vertrouwelijk van aard zijn en het om vastgoed- en bedrijfslocaties gaat. ‘In beginsel is het ook geen gemeentelijke taak om marktpartijen actief te benaderen met een verzoek of zij een winkel willen exploiteren in de gemeente, maar we zijn van mening dat voor deze situatie een uitzondering geldt. Dat heeft met twee zaken te maken. Ten eerste wordt in de detailhandelsstructuurvisie benadrukt dat een winkelvoorziening op Alverna van belang is en is de roep uit de Alverneese samenleving groot’. 

Afwachten

Het is nu afwachten op de reactie van de marktpartijen. Gezien de rol van de gemeente is hier geen termijn voor gesteld door hen. Mochten de marktpartijen afzien van de optie om zich op Alverna te vestigen dan is het college voornemens om opnieuw te kijken naar de andere opties en nogmaals aan te kloppen bij zorginstellingen gezien de nieuwe situatie.