Wethouder Bea Schouten, geassisteerd door Symen en Lise, knipt het lint door
Wethouder Bea Schouten, geassisteerd door Symen en Lise, knipt het lint door ©Henk Hutting

Expositie KOUD in Museum Kasteel geopend

Historie

Zoals aangekondigd in de vorige editie van de Wegwijs is vanaf 18 mei de expositie KOUD te zien in het Museum Kasteel. De expositie belicht de ijstijd die in deze regio heerste en de gevolgen hiervan voor mens, dier en de gehele natuur.

Door Henk Hutting

Conservator van het museum Justa Vuister legde tijdens de opening uit hoe men tot deze expositie is gekomen. Door de belangstelling van veel mensen voor deze tijd en door vondsten in deze regio is besloten deze expositie op te zetten. De tentoongestelde objecten zijn deels geleend van andere musea maar ook afkomstig van particulieren. Er is voor gekozen om twee elementen te tonen namelijk de ijstijd, zoals het er toen hier moet hebben uitgezien en het element jagers en verzamelaars. Er is ook aan gedacht kinderen erbij te betrekken door een aantal doe-elementen te verwerken, waarbij duidelijk wordt gemaakt hoe de mensen toen voedsel verzamelden.

De opening werd vorige week woensdag 17 mei verricht door wethouder Bea Schouten die in haar openingstoespraak de link legde tussen de ijstijd en de daarop volgende stijgende temperatuur waardoor vele dieren uitstierven én de huidige tijd waarbij we ook nu weer te maken krijgen met opwarming van de aarde. Dit als wake up call voor iedereen nu.

De expositie werd geopend door het doorknippen van een lint door de wethouder daarbij geassisteerd door twee kinderen, Symen van Suilen en Lise Gerritsen. De schaar die daarbij werd gebruikt hadden zij kort daarvoor uitgehakt uit een brok ijs, bedacht als link naar de ijstijd.

De expositie is te zien tot en met 7 januari 2024.

Symen en Lise hakken het brok ijs stuk om de schaar los te krijgen, in het midden conservator Justa Vuister
Na de expositie kon de tentoonstelling worden bezocht, Teun Vissers vond de wolharige Neushoorn erg interessant