De leden van de werkgroep met v.l.n.r.: Arno Roelofs, Yvonne Rutten, Fleur Lammers, Nancy van Nuland, Juul Heko Adang, Ton Arts en Noortje van de Pas. Ontbrekend op de foto is Ilse Arts.
De leden van de werkgroep met v.l.n.r.: Arno Roelofs, Yvonne Rutten, Fleur Lammers, Nancy van Nuland, Juul Heko Adang, Ton Arts en Noortje van de Pas. Ontbrekend op de foto is Ilse Arts.

Werkgroep inclusie zet zich in voor een Wijchen voor iedereen

Algemeen

Wijchen kent sinds 2023 een werkgroep inclusie. Deze werkgroep adviseert de gemeente Wijchen bij het maken van plannen met als achterliggend doel dat iedereen zich hier welkom en veilig voelt. Hoe inclusief is Wijchen op dit moment? De Wegwijs schoof aan na een vergadering van de inclusieclub. 

Door Lars Regeer


De werkgroep ‘Wijchen voor iedereen’ bestaat uit vrijwilligers met ervaring die weten wat het is om kwetsbaar te zijn. Ze kijken naar hoe de gemeente plannen maakt, uitvoert en geeft hierover advies, gevraagd en ongevraagd. Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van gebouwen of het gebruiken van een andere aanhef in brieven dan het gebruikelijke heer/vrouw.

Voor het ontstaan van de werkgroep moeten we terug naar 2021. In dat jaar stelde de gemeenteraad van Wijchen de inclusie-agenda vast. In deze agenda staan plannen opgenomen om iedereen mee te laten doen in de samenleving. Plannen die verder gaan dan enkel het ondersteunen van mensen met een beperking, zoals het helpen van inwoners richting betaald werk en het bouwen van voldoende huurwoningen. Noortje van de Pas, beleidsmedewerker Wmo, Jeugd en Gezondheid: “Iedereen heeft hier recht op zaken als wonen, vervoer, werk, zorg & welzijn en vrije tijd. Samen met onze partners proberen we dat voor elkaar te krijgen als gemeente.” 

Hoe inclusief is Wijchen op dit moment?

Wijchen is goed op weg, daar zijn de leden van de werkgroep het wel over eens. Met de inclusie-agenda worden er concrete plannen gemaakt om iedereen gelijk te behandelen, maar dat neemt niet weg dat er nog een wereld te winnen is. Zo treft één van hen nog vaak fietsen aan die op een plek worden gezet ter hoogte van een blindengeleidestrook. Een ander kent situaties waarbij mensen liever geen thuishulp ontvangen van iemand met een migratieachtergrond. Nancy van Nuland: “Wat opviel toen we op de markt stonden om input op te halen voor de inclusie-agenda was dat veel witte Wijchenaren Wijchen erg inclusief vinden en de niet-witte Wijchenaren dit heel anders ervaren. De eerste stap naar een samenleving waarbij iedereen meedoet is om iedereen ervan bewust te maken dat dit nog niet het geval is. Als werkgroep willen we iedereen laten realiseren dat jouw norm niet dé norm is.”


Wat hebben jullie tot nu toe al voor elkaar gekregen?

Juul Heko Adang: “Het afgelopen jaar hebben we al mooie resultaten geboekt. Zo zijn we op bezoek geweest bij Emporium en zijn er adviezen geschreven over hoe het festival toegankelijker kan worden. Daarnaast hebben we samen met de gemeente gekeken hoe de website van de gemeente inclusiever kan worden en zijn we in gesprek gegaan met inwoners om te kijken wat zij willen en nodig hebben.”
“Hiernaast zijn meerdere zaken door de gemeente opgepakt”, vult Van de Pas aan. “Ambtenaren weten meer over inclusie. En neem het Kasteel, dat een ITS-Keurmerk heeft gekregen. Dit betekent dat dit gebouw bereikbaar, toegankelijk en geschikt is voor iedereen.”


Wanneer is jullie missie voltooid?

Van Nuland: “Ons doel is dat iedereen zich welkom en veilig voelt in Wijchen. Dit betekent overigens niet per se dat alles inclusief moet zijn - het kan ook fijn zijn om met gelijkgestemden iets te doen - als het gedachtengoed er in de basis maar wel is. Dat hopen we er bij iedereen goed in te prenten.”

Werkgroepleden gezocht

De werkgroep is nog op zoek naar extra versterking. Specifiek zijn ze op zoek naar mensen die ervaring hebben met een licht verstandelijke beperking, psychiatrie, laaggeletterdheid, een laag inkomen en mensen met een migratie-achtergrond. Wie interesse heeft kan een mail sturen naar wijchenvooriedereen@gmail.com