De botsauto's zijn dit jaar weer terug in Bergharen
De botsauto's zijn dit jaar weer terug in Bergharen

Bergharense kermis weet toch botsauto’s te strikken

Algemeen

Bezoekers van de kermis in Bergharen kunnen de komende editie weer genieten van een grote attractie. De kermisorganisatie wist een exploitant van botsauto’s te strikken, en dat terwijl de kermissen in de dorpen zwaar onder druk staan. Hoe kregen ze dat voor elkaar?

Door Lars Regeer

Het stond vorige week met koeienletters op de voorpagina van deze krant: ‘kermissen in dorpen dreigen te verdwijnen’. Dat dezelfde dag nog het bericht naar buiten kwam dat er tijdens de kermis van Bergharen botsauto’s zijn aan te treffen, deed de wenkbrauwen fronsen bij de redactie van dit weekblad. Een toevalstreffer? “Daar komt het wel op neer, ja”, geeft Manja Postma toe, die betrokken is bij de organisatie van de kermis in het dorp. “We hebben het geluk dat deze exploitant nieuw is en nog een plekje zocht tijdens Pinksteren.”

Het nieuws over de terugkerende botsauto’s wordt enthousiast ontvangen door het dorp. Het doet de organisator deugd, maar tegelijkertijd houdt ze een slag om de arm. “Met kermisexploitanten weet je het nooit zeker. Ik hoop dat we allemaal weer kunnen genieten van een mooie kermis, mét botsauto’s. Vorig jaar haakte de touwtrekkraam af vanwege het ontbreken van de botsauto’s. Ik verwacht dat die dit jaar ook weer van de partij zal zijn.”

Op de lange termijn blijft het toekomstbeeld voor dorpskermissen echter pessimistisch. In Wijchen dreigen de dorpskermissen te verdwijnen, blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Droogh Trommelen en Partners. Postma: “Het toekomstbeeld dat in het rapport wordt geschetst is bij ons bekend. Wat ons betreft is dé oplossing dat gemeente Wijchen met exploitanten een deal sluit dat als zij op de kermis in Wijchen staan ook een van de kerndorpen meepakken. Dit wordt helaas min of meer afgeraden in het rapport omdat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit van de Wijchense kermis. Ik zou het jammer vinden als de Wijchense politiek hier ook zo tegenaan kijkt. Wat is nu belangrijker: dat je één grote kermis hebt of dat je iedereen wat gunt?” 

De gemeente Wijchen is momenteel bezig een voorstel voor te bereiden waarbij bekeken wordt hoe levendigheid in de kernen behouden kan blijven in relatie tot het huidige evenementenbeleid. Dit voorstel zal tijdens de vergadering van de perspectiefnota een de gemeenteraad worden gepresenteerd.