Het fietspad bij de Leemweg is aan vernieuwing toe
Het fietspad bij de Leemweg is aan vernieuwing toe

Veilige fietsroute van Alverna naar het centrum

Algemeen

Er komt een vernieuwde fietsstraat van de Leemweg via de Acaciastraat naar de Lindenstraat, als het aan het college ligt. De huidige fietspaden zijn niet veilig genoeg meer en aan vernieuwing toe.

Door Matthijs Loermans

In 2021 heeft het college besloten om de vrij liggende fietspaden langs de Leemweg (tussen het Sint Jorispad en de Urnenveldweg richting Maaswaal College) te verduurzamen. In het coalitieakkoord 2022 – 2026 is opgenomen “het fietsen aantrekkelijker te maken, onder meer door het inrichten van fietsstraten waarbij automobilisten ‘te gast’ zijn. 

Het college ziet, naar aanleiding van het plan om de vrij liggende fietspaden te verduurzamen, mogelijkheden om een hoogwaardige fietsroute tussen Alverna en TKWM te realiseren. Een verkeerskundig adviesbureau heeft 3 mogelijke fietsroutes voor de gemeente aangewezen om te verduurzamen: Van de Leemweg tot de Acaciastraat en de Lindenstraat, de Valendrieseweg en de Oosterweg. 

Uiteindelijk is de keuze gevallen op de eerste optie. Daarbij gaat de maximumsnelheid op de Leemweg van 50 naar 30 km. Met omwonenden is nog niet gesproken maar zij zullen later in het traject inspraak krijgen om het plan zo nodig anders vorm te geven. Het plan zal worden voorgedragen aan de raad en zodra die akkoord zijn kan er hopelijk in 2025 met de bouw worden gestart.