Ter illustratie een foto van een dakloze Foto: Pexel
Ter illustratie een foto van een dakloze Foto: Pexel

Gemeente poogt daklozen in kaart te brengen

Algemeen

De gemeente gaat meewerken aan een initiatief om in heel Gelderland-Zuid het aantal dak- en thuislozen in kaart te brengen. Samen met diverse maatschappelijk werk organisaties proberen zij volgens de zogeheten ETHOS methode de problematiek in kaart te brengen. De formele telling zal op 9 april plaatsvinden maar het voorwerk begint nu al.

Door Matthijs Loermans

Het project is een initiatief van Kansfonds, een fonds dat maatschappelijk betrokken projecten financiert en het onderzoek op basis van alle data die de organisaties aanleveren wordt uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. Sandra Schel, onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht legt uit: “Dak- of thuisloos zijn is veel meer dan het stereotype beeld van iemand die op een bankje in een park slaapt. Het gaat bijvoorbeeld ook om mensen in vrouwenopvangen, kinderen en mensen die bij familie verblijven maar zelf nergens ingeschreven staan. Concrete cijfers over om hoeveel mensen dit gaat ontbreken want het CBS heeft enkel schattingen en daarin worden alleen mensen tussen de 18 en 65 meegenomen maar de groep is veel breder.” De telling vond vorig jaar voor het eerst plaats in een aantal Brabantse gemeenten en breidt dit jaar uit naar Gelderland. Schel: “De cijfers van het CBS zijn alleen op landelijk niveau, niet lokaal, terwijl het juist voor beleidsmakers goed zou zijn om te weten om hoeveel mensen het gaat binnen hun regio.” De laatste schatting van het CBS spreekt over 27 duizend daklozen tussen de 18 en 65 jaar.
Met deze ETHOS-telling moet dus inzichtelijk worden hoeveel mensen er dak- of thuisloos zijn in de regio Gelderland-Zuid. ETHOS staat voor European Typology of Homelessness and Housing Exclusion, een in Vlaanderen ontwikkelde onderzoeksmethodiek om de problematiek zo breed mogelijk in kaart te brengen.