De brandweer in actie tijdens een oefening
De brandweer in actie tijdens een oefening

Wijchense brandweer lijkt tweede wagen te verliezen

Algemeen

Het lijkt erop dat de brandweer in Wijchen het voortaan met een brandweerwagen minder moet doen. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is voornemens om de tweede tankautospuit uit de operatie te halen. De ploegchef van de Wijchense brandweerlieden heeft begrip voor de keuze, maar vreest voor verlies van trouwe vrijwilligerskrachten. ‘Ik mis de menselijke maat.’

Door Lars Regeer

Zaken als zonnepanelenbranden, klimaatverandering en technische ontwikkelingen waaronder drones hebben invloed op de brandweerzorg. Om bij te sturen op dit soort ontwikkelingen en te beoordelen of alle materialen nog op de juiste plek staan, wordt door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid eens in de vier jaar het dekkingsplan van de brandweer herzien. Hierin staat wat nodig is om goede brandweerzorg te leven, zoals hoe snel een brandweerauto op locatie moet zijn, alle brandweerposten in de regio en een overzicht van de overige voorzieningen en maatregelen. Het uitgangspunt hierbij is om alle mensen en middelen vanuit een regionale gedachte zo optimaal mogelijk in te zetten.

Het voorliggende plan brengt voor de brandweer in onze gemeente drie wijzigingen met zich mee. Ten eerste wordt de tweede tankautospuit (een reguliere brandweerwagen) uit de operatie gehaald. De reden hiervan is dat deze slechts enkele keren per jaar uitrukt en omliggende posten, waaronder Beuningen, Druten, Nijmegen-West en Overasselt, binnen de geldende opkomsttijd ter plaatse kunnen zijn. Daarnaast wordt een hoogwerker (redvoertuig) van Wijchen naar Nijmegen-West verhuisd. Dit zorgt volgens de VRGZ voor een betere regionale spreiding. Andersom wordt een hulpverleningsvoertuig vanuit Nijmegen-West naar Wijchen overgeheveld. Dit betekent dat Wijchen er een gespecialiseerde taak erbij krijgt. Het voertuig zal onder andere ingezet worden bij ernstige verkeersongevallen, bijvoorbeeld als er sprake is van een aanrijding tussen een personenauto en vrachtwagen.

Brandweer Wijchen voorziet krimp in bezetting

Tristan Bökkerink, ploegchef van de brandweer in Wijchen, heeft begrip voor het voorliggende besluit van de Veiligheidsregio maar maakt zich tegelijkertijd ook zorgen over de impact hiervan op zijn team en de brandweerzorg in Wijchen. ‘Het is jammer maar de burger heeft nu eenmaal recht op de snelste hulp. Als vrijwilligerspost doen wij er nu eenmaal langer over dan de post Nijmegen-West, welke over meer professionals beschikt. Ook het uit de operatie halen van de tweede brandweerwagen is uitlegbaar, deze werd relatief weinig van stal gehaald. Wel vind ik het allemaal erg cijfermatig beoordeeld, de menselijke maat is er niet meer. Ik maak mij zorgen over de motivatie van onze vrijwillige brandweerlieden en voorzie dat we mensen gaan verliezen. Er hoeven in principe geen mensen weg maar onze vrijwilligers moeten wel gemotiveerd en vakbekwaam blijven. Als je bijna niet meer uitrukt wordt dat een lastig verhaal.”

Voor brandweermeldingen met een lagere prioriteit hebben de veranderingen ook gevolgen, aldus Bökkerink: “Wat betreft de grote incidenten heeft het geen gevolgen maar bij zaken als wateroverlast en stormschade zal het langer duren om een probleem te verhelpen.”

De ploegchef heeft bij de Veiligheidsregio het verzoek neergelegd om de tweede brandweerwagen niet direct uit de operatie te halen. “2026 lijkt ons een mooi moment, dan komt ook het hulpverleningsvoertuig naar ons toe. Op die manier kunnen we met zijn allen ergens naartoe groeien.”

Het vrijwilligerskorps van de brandweer heeft in een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad haar zorgen geuit. Volgens hen is het huidige dekkingsplan een “bezuinigingsplan”. Ze vinden dat het dekkingsplan uitgaat van ‘een absolute ondergrens qua basisbrandweerzorg’ en te weinig rekening houdt met klimaatverandering en de extremen die daarbij horen. Daarnaast stippen ze de groei van Wijchen-West en Bijsterhuizen aan. Wat betreft de bezetting voorzien zij ook een krimp in personeel door het verlies aan materiaal. Ze pleitten om het vrijwilligerspersoneel tevreden te houden voor het behoud van de tweede tankautospuit, welke er ook voor zorgt dat bij het ontbreken aan de eerste brandweerwagen de aanrijtijd korter is dan wanneer een brandweerwagen vanuit een buurtkorps naar Wijchen moet komen.

Burgemeester Renske Helmer heeft bij de Veiligheidsregio specifiek aandacht gevraagd voor de vrijwillige brandweerlieden in onze gemeente. “Met de blik op de toekomst is het nodig om te schuiven met materieel binnen onze regio, om bijvoorbeeld ook voorbereid te zijn op accubranden en brand door zonnepanelen. Dat heeft de brandweer goed onderbouwd. Wij houden dit scherp in de gaten en vragen de Veiligheidsregio om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Ook heb ik bij het bestuur van de Veiligheidsregio aandacht gevraagd voor onze vrijwilligers. Zij zetten zich dag en nacht in voor de post Wijchen. Het nieuwe dekkingsplan mag niet leiden tot afscheid van vrijwilligers.”

De redactie van dit weekblad heeft de Veiligheidsregio gevraagd om een nadere toelichting op de beslissing maar zij waren niet in staat om tijdig te reageren. Zij komen op een later moment met een reactie omdat ze aanstaande donderdag eerst de gemeenteraad van Wijchen willen bijpraten over dit onderwerp.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid moet het definitieve dekkingsplan nog vaststellen. Naar verwachting nemen zij eind april hier een besluit over.