Afbeelding

Gemeenteraad keurt begroting goed; vanaf 2026 dreigt een tekort

Algemeen

Vorige week donderdag 9 november stond de begrotingsvergadering op de agenda. Een meerderheid van de gemeenteraad kon zich vinden in de financiële keuzes van de gemeente Wijchen en keurde de begroting goed. Financieel wethouder Geert Gerrits bood een begroting aan die tot en met 2026 sluitend is. Daarna ontstaat er - zoals het er nu uitziet - een tekort doordat het rijk de geldkraan terugdraait. Vanwege onzekere tijden werd aangeraden om voorzichtig om te gaan met nieuw beleid. Van de vijftien voorstellen die werden ingediend haalden vijf de eindstreep. 

Door Lars Regeer

Afgelopen donderdag kon de Wijchense politiek zich weer opmaken voor misschien wel de belangrijkste vergadering van het jaar: de begrotingsvergadering. Tijdens deze lokale Prinsjesdag lieten de partijen niet alleen weten hoe zij tegen de begroting aankijken, ze lieten tijdens de eerste termijn hun licht schijnen op de politieke ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Hiervoor werden vaak verhalen uit persoonlijke sfeer gebruikt.

Maikel Lukkezen van D66 liet weten dat hij veel verwensingen naar zijn hoofd had gekregen de laatste tijd. ‘Als ik vervolgens hierop in ga dan merk ik dat mensen het vertrouwen zijn verloren in de overheid en dat is een probleem van ons allemaal. Juist door met respect voor elkaar in debat te gaan, kunnen we nader tot elkaar komen.’ Dave Herms van Wijchen Lokaal mocht tijdens zijn speech applaus in ontvangst nemen van zijn politieke collega’s. Dit omdat hij onlangs de sleutel van zijn nieuwe woning had gekregen en deze met gepaste trots in de lucht stak. Toch ging hier een serieuze boodschap onder schuil. ‘Van de honderd - ik herhaal honderd - woningzoekenden bleek ik de gelukkige. Dit geeft nog maar eens aan hoe hoog de woningnood is.’

Aan het einde van de eerste termijn presenteerde wethouder Geert Gerrits (financiën) de begroting. Net als vorig jaar maande hij de raad om voorzichtig om te gaan met nieuw beleid. ‘Wijchen is een financieel gezonde gemeente met voldoende reserves in de spaarpot om tegenvallers op te vangen. Dit klinkt natuurlijk mooi maar is geen doel op zich. Onze inwoners kunnen hierdoor rekenen op een gemeente die zijn doelen haalt en kan blijven investeren in zaken als zorg, een goed vestigingsklimaat, voldoende woningen en dorpse woon- en leefkwaliteit, om een paar voorbeelden te noemen. Zijn er dan helemaal geen zorgen? Helaas wel. Veel gemeenten hangen in de touwen door de teruglopende uitkering vanuit het rijk. Voor Wijchen betekent dit een terugval van vier miljoen euro. Het aangaan van nieuwe structurele investeringen raad het college dan ook af. Overigens zijn er in de tweede kamer wel twee voorstellen aangenomen die het kabinet oproepen om dit ravijn, waar gemeenten mee te maken krijgen, te dichten. We kunnen en mogen hier echter nog niet vanuit gaan.”

D66, PvdA en GroenLinks zagen graag dat er meer geld zou gaan naar sociaal en duurzaam beleid en kwamen met een voorstel om de OZB voor bezitters van een bedrijfspand te verhogen van 0,2535 naar 0,5 in (in plaats van 0,2611). ‘Laag genoeg vergeleken met buurgemeenten om bedrijven te stimuleren om in Wijchen te blijven en tegelijkertijd de disbalans in de regio te dichten. De prijs zal worden doorberekend aan de klant en zo betalen we allemaal mee aan sociaal en duurzaam beleid’, sprak Titus Burgers (PvdA). Met de c.a. 2,1 miljoen die het zou opleveren, wilden ze o.a. de bijstandsnorm verhogen naar 130%, structureel energiearmoede aanpakken en startups stimuleren die maatschappelijke of sociale doelen nastreven. 

Björn Derksen van CDA Wijchen sprak van een ‘Sinterklaasactie’. “U komt niet via de schoorsteen maar via links de woonkamer in. De helft van de begroting gaat al naar zorg, werk en inkomen dus we doen al veel op sociaal gebied. Daarnaast hebben ondernemers het al lastig genoeg. Hoe sociaal is dat?’ Hij vond de VVD en Kernachtig Wijchen nadrukkelijk aan zijn zijde. De redenatie van Pepijn Oomen (GroenLinks) kon de rest eveneens niet overtuigen. Hij betoogde dat ook ondernemers gebaat zijn bij gezonde werknemers die de vruchten plukken van het sociale beleid. Los van de indienende partijen stemde niemand voor dit amendement.

In totaal werden er vijf van de vijftien voorstellen aangenomen. De behouden opstelling van Kernachtig Wijchen, dat niet teveel druk op de werkorganisatie wilde leggen, speelde daar zeker een rol in. Twee voorstellen die unaniem werden aangenomen gingen over afval. De gehele raad schaarde zich achter de oproep van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA om voor grote nieuwbouwprojecten een slimme afvalinzameling te organiseren met geen ontsiering van het straatbeeld. In het verlengde hiervan werd ook het voorstel van GroenLinks, D66 en PvdA aangenomen om een onderzoek te doen of inwoners die dat willen hun kliko kunnen inleveren en hun restafval naar een van de bestaande ondergrondse containers kunnen brengen. Voor het voorstel ‘opladen met eigen energie’ van VVD, D66 en CDA was eveneens een ruime meerderheid. Deze motie riep op om te onderzoeken of het mogelijk is om kabelgoten aan te leggen zodat mensen met een elektrische auto deze op kunnen laden met eigen energie.

Aan het eind van de avond zag de begroting er cijfertechnisch nog hetzelfde uit. Uiteraard kosten de voorstellen ambtelijke capaciteit maar er werd geen extra geld uitgetrokken voor incidenteel of structureel nieuw beleid.