Wijchens Weekblad Wegwijs

Postbus 27 6600 AA Wijchen

Advertenties                           Tel. : (024) 645 40 03
                                                       Fax : (024) 645 40 07
                                                       E-mail : info@drukkerijdekleijn.nl

Redactie                                   Tel. : (0486) 41 37 72
                                                       Fax : (0486) 46 43 41
                                                       E-mail : info@weekblad-wegwijs.nl

Administratie                          Tel. : (024) 641 33 05
                                                       Fax : (024) 373 56 19


Tarievenlijst

Geachte adverteerder,

Hierbij de tarieven voor de 46e jaargang van het Wijchens Weekblad Wegwijs.

Download Tarievenlijst 2014Tarievenlijst voor het jaar 2014

Losse mm prijs € 0,40
boven 2000 mm € 0,34
boven 5000 mm € 0,32
boven 10000 mm € 0,30
boven 25000 mm € 0,29
boven 50000 mm € 0,25

Voor advertenties op de voorpagina geldt 3x het maximale tarief; voor pagina 2 wordt 2x dit tarief berekend.
Voor advertenties op een tekstpagina, de zgn. IM (ingezonden mededeling) geldt 2x het eigen contracttarief.
Voor de pagina "Weekje Wijchen" en pagina 3 geldt een toeslag van 30% op het eigen tarief.
Deze wordt alleen in rekening gebracht indien adverteerder deze plaats claimt.
Advertenties vanaf 2500 mm gelden als hele pagina.

Toeslag KleurZetspiegel 1/1 pagina


Zetspiegel 1/2 pagina


Zetspiegel 1/4 pagina


Kolombreedte
Verschijning


Inzendtermijn


VerspreidingDoorplaatsingen


Betaling advertenties


BureaukortingRestitutie/Bijbetaling

Met vriendelijke groet,


A.D.B.M. van Eldijk


€ 50,-
Bestanden dienen in opbouw aangeleverd te worden en niet in PMS.

259 x 380 mm


259 x 190 mm


127 x 187 mm


1 kolom         34 mm           49 mm (IM)
2 kolom         72 mm           101 mm (IM)
3 kolom         110 mm         154 mm (IM)
4 kolom         147 mm         206 mm (IM)
5 kolom         184 mm         259 mm (IM)
6 kolom         221 mm
7 kolom         259 mm


1 x per week op woensdag


Voor vrijdag 16.00 uur.


18.500 ex. in Wijchen, Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen Hernen, Nederasselt en Niftrik.


Informeer naar de mogelijkheden.


14 dagen na factuurdatum.


15% op advertenties die worden aangeleverd door een erkend reclameburo. (niet op doorplaatsingen en op kleur)

Na afloop van het contractjaar wordt onderschrijding resp. overschrijding van de tariefklasse gedebiteerd resp. gecrediteerd.